Velkommen på siden til Det tyske utenriksministeriet

Sammen ut av krisa

Pierre-Mathieu Duhamel und Alfred Grannas

Pierre-Mathieu Duhamel und Alfred Grannas, © Deutsche Botschaft Oslo

02.07.2020 - Artikkel

Frankrike og Tyskland ønsker å sikre at Europa kommer ut av denne krisen sterkere og mer uavhengig, skriver den franske og den tyske ambassadøren i en felles kronikk i Klassekampen.

Publisert i Klassekampen 29.06.2020

Sammen ut av krisa

Det fransk-tyske initiativet for å hjelpe Europa ut av coronakrisa er den absolutt beste responsen til EU-kritikere.

Koronapandemien er den verste krisen som EU har stått overfor. Myndigheter verden over har måttet sette i verk drastiske tiltak, og i Norge meget effektive tiltak så langt, for å beskytte helsevesenet og støtte opp under økonomien. Men nasjonale tiltak er ikke nok. Frankrike og Tyskland ønsker å sikre at Europa kommer ut av denne krisen sterkere og mer uavhengig, men også mer samlet og solidarisk. Norge vil fortsette å være en viktig partner i denne kampen.

Under pandemien dukker det stadig opp en velkjent diskusjon i Norge og i mange europeiske land om EUs utilstrekkeligheter. Denne diskusjonen starter så alt for ofte med at Europa har feilet i sin reaksjon på krisen. Dette er ikke riktig: Ja, denne pandemien har vist hvor sårbare vi er, men også hvor tett vi er knyttet sammen i Europa og hvor avhengige vi er av hverandre. Og vi mener at det fransk-tyske initiativet, fremmet  av president Macron og forbundskansler Merkel for å hjelpe Europa ut av krisen og samtidig forberede EU på fremtidige utfordringer, er den absolutt beste responsen til alle EU-kritikere.

For det første; samhold er avgjørende!

Som vanlig kommer Europas utfordringer både utenfra og innenfra. I noen medlemsland,  så vel som i Norge finnes det euroskeptikere som mener at Europa ikke gjør nok. Merkelig nok hevder disse også at Europa har fått for mye makt. I starten av krisen innførte nasjonale myndigheter noen restriksjoner og eksportkontroll på medisinsk utstyr på eget initiativ. Det ble imidlertid raskt klart at disse ensidige tiltakene, som hindret fri flyt av viktige varer og tjenester i Europa, endte opp med å forverre situasjonen heller enn å hjelpe. Vi måtte derfor innse at ingen europeiske land alene kan sørge for alle sine behov. EU-kommisjonen innførte derfor et system for felles anskaffelse av legemidler, medisinsk utstyr og verneutstyr i EU. Dette ble snart utvidet til å omfatte også Norge og de andre EFTA-landene ved å unnta dem fra unionens eksportkontroll. Disse kan dermed også delta i den felleseuropeiske innkjøpsordningen.  

Vårt samhold må være basert på våre felles verdier. Vi har funnet styrke i våre prinsipper om åpenhet, tillit og debatt. Vi valgte å høre på våre leger og våre forskere. Vi satte våre nasjonalforsamlinger til arbeid og fastsatte rett strategi. Det er viktig å se kritisk på informasjonsflyten og være spesielt oppmerksom på forsøk egnet til å vekke mistillit mellom landene. Desinformasjon og falske nyheter relatert til pandemien og europeiske lands håndtering av den florerer på nettet.

For det andre; solidaritet må være vårt ledende prinsipp!

Bilder fra spesielt hardt rammede regioner i hele Europa har berørt oss alle dypt. Vi skylder de som pleier syke og eldre, og som kjemper for hvert enkelt liv en stor takk. Som president Macron beskrev det, europeisk solidaritet har reddet liv. Sykehus i Tyskland, Sveits, Luxembourg og Østerrike har tatt imot en rekke pasienter fra Italia og Frankrike. Frankrike og Tyskland har sammen med andre land sendt medisinsk utstyr blant annet til Italia. Og vi var glade for å se helseteam fra Norge og Romania dra til Italia for å bidra.

EU har samarbeidet med Norge for å hente hjem statsborgere som har vært strandet i utlandet. Fra land som Ghana, Peru, Nigeria, New Zeeland, Argentina, eller fra cruiseskip har tyske fly fraktet hjem norske og franske borgere og omvendt. Denne formen for solidaritet har igjen vist seg å være avgjørende.

Like viktige er tiltakene EU har satt i verk for å dempe de økonomiske og sosiale konsekvensene av denne krisen. Først mobiliserte vi mer enn en halv billion euro, omtrent halvparten av Norges oljefond. Nå har president Macron og forbundskansler Merkel gått sammen om å foreslå et massivt gjenreisningsprogram. Krisepakken som Kommisjonen senere la frem skal støtte en bærekraftig gjenreisning, verdt ytterligere 750 milliarder euro - 7500 milliarder kroner! -og er tenkt for å hjelpe hvert av de 27 medlemslandene til å takle de økonomiske tapene som følge av koronakrisen. Selve kjernen i initiativet er det ambisiøse «gjenreisningsfondet» som vil tillate EU-kommisjonen å låne store summer fra finansmarkedene for så å kanalisere pengene i form av tilskudd til de verst rammede sektorene og regionene.

For det tredje; vi må ha store ambisjoner!

Dette betyr at vi må sikre at produksjonen av strategiske varer også skjer i Europa. Derav forslaget om å utvikle en europeisk strategisk suverenitet innenfor helsesektoren. Våre ambisjoner innen klima, digital økonomi og håndtering av stordata og plattformer viser seg å være riktige og må håndteres sammen: ingen av landene våre har midler til å bli en dominerende aktør alene. Det betyr også at vi må pålegge våre konkurrenter like betingelser.

En annen viktig ambisjon bør være felles samhandling med utviklingsland og spesielt Afrika. Norge har allerede vist viktig lederskap for å fremme utviklingen av vaksiner, et område der det nå også pågår en felles europeisk innsats.

Og til slutt, mener vi at europeere nå, mer enn noen gang må stille opp for et regelbasert internasjonalt system. Også der kan og bør Tyskland, Frankrike og Norge fortsette å samarbeide innenfor «Alliansen for multilateralisme» og andre fora.

Vær sikker: Frankrike og Tyskland er beredt til å leve opp til sitt ansvar, og vårt mål er klart: Europa vil komme gjennom denne krisen sammen og være sterkere enn før.

Pierre-Mathieu Duhamel, Frankrikes ambassadør til Norge

Alfred Grannas, Tysklands ambassadør til Norge

Tilbake til toppen av siden