Velkommen på siden til Det tyske utenriksministeriet

Tysklands utenriksminister Heiko Maas i anledning 3. oktober „Tag der Deutschen Einheit“

Bundesaußenminister Heiko Maas

Bundesaußenminister Heiko Maas, © Thomas Imo/photothek.net

02.10.2019 - Artikkel

For noen dager siden sto jeg på den samme balkongen der Hans‑Dietrich Genscher nøyaktig 30 år tidligere, informerte mange hundre DDR-borgere som hadde søkt tilflukt i den vesttyske ambassaden i Praha om at de ville kunne reise til Vest-Tyskland. Samtidig fikk hundrevis av mennesker som ventet ved Warszawa-ambassaden også denne forløsende meldingen. Noen dager tidligere, i september, hadde Ungarn i en forbilledlig aksjon åpnet sine grenser mot Østerrike for titusenvis av flyktninger fra DDR, og dermed gjort det mulig for dem å reise til Vest-Tyskland. Vi feiret dette sammen med unge mennesker fra Tyskland og Ungarn i Berlin for noen dager siden. Hendelsene i det tidligere Tsjekkoslovakia, Ungarn og Polen var viktige milepæler på veien til Tysklands gjenforening. Disse førte til tydelige sprekker i Berlinmuren, som da ikke skulle stå lenge. Det er spesielt takket være disse landene at vi tyskere nå har kunnet feire vår enhet i 29 år.

På balkongen i Praha og i samtalene mine med øyenvitner og tidsvitner, under feiringen av 30-årsjubileet for åpningen av grensen i Ungarn, ble det klart at gjenforeningen av Tyskland og Europa var basert på en tillit til at et forent kontinent gir alle mennesker en bedre fremtid enn en strid mellom systemene. I 1989 og 1990 hadde våre internasjonale partnere tillit til at et forent Tyskland, i samarbeid med sine naboer, ville skape et fredelig, fritt og solidarisk Europa.

Vi er mer enn noen gang overbevist om at et sterkt og samlet Europa er det beste svaret på vår tids presserende spørsmål. Et slikt Europa er også for Tyskland den beste garanti for fred og velstand. Det er derfor desto viktigere at vi, til tross for visse uenigheter, fortsetter den tette dialogen med våre partnere i Øst-Europa. For å styrke samholdet vårt, ikke vektlegge forskjellene, er det som vil føre oss fremover. Vi ønsker å understreke dette spesielt i rammen av vårt formannskap i EUs ministerråd i 2020 - 30-års jubileet for Tysklands gjenforening.

Hendelsene i Øst-Tyskland høsten 1989 illustrerer også hvilken makt folk har når de tar til gatene i fredelig protest og stiller opp for sine demokratiske rettigheter. Jeg tenker på alle lignende situasjoner i verden i dag. Dette viser hvor viktig det er for oss, i lys av vår egen erfaring, å stå opp for demokratiske verdier, respekt for menneskerettigheter og en regelbasert internasjonal orden. Vi påtar oss derfor ansvar for dette på globalt nivå sammen med våre partnere.

Tilbake til toppen av siden