Velkommen på siden til Det tyske utenriksministeriet

Den tyske marinen øver ved Andøya Space Defence Center

Bilder fra øvelsen MFE2020

Die Korvette F 262 Erfurt fährt im Andfjord im Rahmen der Missile Firing Exercise 2020 in Andøya/Norwegen, am 05.09.2020., © Bundeswehr/Marcus Mohr

15.04.2021 - Artikkel

Den tyske marinen skal gjennomføre prøveskytinger ved Andøya Space Defence Center (ASD) i tidsrommet fra den 03.05.2021 til den 12.05.2021. Hensikten er å sikre god beredskap og dermed styrke NATOs evner.

På grunn av den geografiske nærheten til Tyskland, de gunstige lokale forholdene på Andøya og det utmerkede faglige samarbeidet med ASD, har Andøya siden 2016 vært førstevalget for den tyske marinen til å utføre den krevende test- og øvingsskytingen.

I år vil Fregattene FGS HAMBURG, FGS SACHSEN, FGS BRANDENBURG, korvetten FGS ERFURT og støtteskipet FGS MAIN, komme til Norge med et mannskap på ca. 800 marinesoldater totalt. Ved øvelsen vil også helikoptre av typen SEA LYNX, fly av typen P3C ORION og LEARJET samt forskjellige droner komme til innsats. Under øvelsen skal det skytes opp forskjellige typer missiler og det vil bli beskutt en større mengde artilleriammunisjon.

Sammen med norsk personell på land i ASD vil rundt 40 personer fra de tyske væpnede styrkene og sivile byråer og selskaper fra Tyskland, Sverige og USA støtte gjennomføringen og evalueringen av øvelsen.

Øvelsen vil bidra til opplæringen av skipets mannskap, kontroll av påliteligheten til våpensystemene, og videreutvikling av operasjonelle prosedyrer. Dette styrker den tyske marinens operasjonsberedskap og NATOs evner som også indirekte bidrar til økt sikkerhet i Norge.

På grunn av COVID 19-pandemien vil det utenlandske støtteapparatet gjennomføre en PCR-test før og etter innreise og være i karantene etter innreise før øvelsen starter. Innreisen til det utenlandske støtteapparatet er på forhånd godkjent av norske myndigheter. Skipenes mannskap vil dessverre måtte bli på skipene og har ingen tillatelse til å gå i land i år. Øvelsen har et strengt smittevernkonsept som er utarbeidet i samarbeid med og godkjent av smittevernlegen i Andøya kommune. Dermed vil, ut fra menneskelig skjønn, ikke den norske befolkningen utsettes for risiko for smitte av COVID 19.

Den tyske marinen har til hensikt å gjennomføre øvelser ved ASD også i fremtiden og det ble derfor nylig undertegnet en avtale mellom det norske og tyske forsvarsdepartementet, som legger de juridiske og administrative rammene for dette.

Den tyske marinen twittrer jevnlig om øvelsen og du kan følge dem her Deutsche Marine.

Ved spørsmål rundt øvelsen kan du ta kontakt med presseavdelingen til den tyske marinen.

Bilder fra øvelsen MFE2020
Die Fregatte F 218 Mecklenburg-Vorpommern startet bei Polarlicht in der Nacht einen Flugkörper NSSM im Rahmen der Missile Firing Exercise 2020 in Andøya/Norwegen, am 03.09.2020.© Bundeswehr/Marcus Mohr


Tilbake til toppen av siden