Velkommen på siden til Det tyske utenriksministeriet

Tysklands ambassade Oslo

Velkommen!

View on lake Ringedalsvatnet from Trolltunga

20 °C

Oslo

17 °C

Berlin

© dwd.de

Ambassadør Alfred Grannas

Botschafter Alfred Grannas

Takket være familien min er Norge blitt mitt andre hjemland. Derfor gleder jeg meg desto mer over å få delta og arbeide med videreutviklingen av våre allerede fremragende forbindelser. Det at vi har et felles verdigrunnlag og et i hovedsak likt syn på politiske, økonomiske og sosiale spørsmål, utgjør et stort potensiale for et tettere samarbeid i møte med vår tids utfordringer.

Ambassadør Alfred Grannas

Informasjoner rundt Covid-19-pandemien

Sosiale medier

Tilbake til toppen av siden