Velkommen på siden til Det tyske utenriksministeriet

Praktiske spørsmål om flytting til Tyskland

16.08.2022 - FAQ

Skal du flytte til Tyskland? Da bør du lese vår informasjon om hva som er viktig i møtet med tyske myndigheter.


Koffer für die Reise
Koffer für die Reise© colourbox

FAQ

I Norge skjer registrering av innbyggere sentralt gjennom folkeregisteret. I Tyskland blir registrering ikke forvaltet sentralt, men kommunalt. Dersom du flytter til Tyskland i den hensikt å bli boende lenger enn tre måneder er du pliktig å registrere deg på det kommunale registreringskontoret (tysk: Einwohnermeldeamt) innen 14 dager. Det samme gjelder dersom du flytter innad i Tyskland. Du vil motta et bevis på registrering (Meldebescheinigung) som du bør ta godt vare på. Registreringskontoret befinner seg som regel på kommunens rådhus eller servicekontor.

Følgende dokumenter må forelegges i registreringskontoret:

  • gyldig pass (EU eller EØS)
  • utfylt registreringsformular
  • en kopi av leiekontrakten eller huseiers underskrift på registreringsformularet

Ved flytting til utlandet (f.eks. tilbake til Norge) er du pliktig å avregistrere deg. Du vil da få et bevis på avregistrering (Abmeldebescheinigung). Dette bør du også ta godt vare på.

I møte med tyske myndigheter er du selv pliktig å forelegge beviset for registrering eller avregistrering ved forespørsel, ettersom det ikke finnes noe sentralt register. Disse dokumentene beviser hvor du er bosatt, eller eventuelt at du ikke lenger er bosatt i Tyskland. Bevisene kan også kreves å bli forelagt hos banker, forsikringsselskap, telefon- og ISPN-leverandører og så videre.


Vær obs på at du ikke automatisk blir meldt som flyttet fra Norge hos det norske folkeregisteret når du registrerer deg i Tyskland. Vi anbefaler sterkt at du setter deg godt inn i hvilke krav som gjelder fra norsk side når du flytter til utlandet.


Som norsk statsborger behøver du gjennom EØS-avtalen ingen oppholdstillatelse. Du har automatisk rett til å bosette deg i Tyskland på følgende grunnlag:

  • arbeid (inklusive arbeidssøking)
  • studier
  • økonomisk uavhengighet
  • som familiemedlem til en EU/EØS-borger
  • pensjonist

Under følgende lenke finner du mer informasjon om dette.

Dersom du ikke er norsk statsborger eller en annen EU/EØS-borger må du avtale time med det kommunale Utlendingskontoret (tysk: Ausländerbehörde) etter din ankomst i Tyskland. Dersom du reiser til Tyskland for et lengre opphold vil du eventuelt være nødt til å søke om visa før innreise, selv om du har en norsk oppholdstillatelse som lar deg reise som turist i Schengen-området.


Alle innbyggere i Tyskland er pliktige til å ha sykeforsikring.

Før du flytter bør du derfor undersøke hvorvidt du kan forbli medlem i den norske Folketrygden. Spørsmål om dette må rettes til NAV.

Dersom du flytter til Tyskland som arbeidstaker kan du forhøre deg hos din arbeidsgiver hvorvidt du vil ha sykeforsikring gjennom arbeidsplassen din.

Dersom du ikke er sykeforsikret gjennom arbeidsgiver eller NAV må du selv slutte en sykeforsikringspolis i Tyskland.

Mer informasjon om tysk sykeforsikring finner du her.

Nei, i Tyskland eksisterer det ingen universelle personnummer slik det er vanlig i Norden. Også skatteetaten er kommunalt organisert i Tyskland. 

Sammenlignbart er likevel din skattebetaler-ID (Steuer-ID) som du vil få tildelt av den kommunale skatteetaten (Finanzamt) når du melder flytting til Tyskland. Dette nummeret bør du ta vare på, da det er livsvarig knyttet til deg som person og må oppgis overfor tyske skattemyndigheter ved behov.

Et annet nummer som er knyttet til deg som person er ditt sosialforsikringsnummer (Sozialversicherungsnummer). Dette nummeret er viktig i saker som angår sosialforsikring og pensjon.


Tilbake til toppen av siden