Velkommen på siden til Det tyske utenriksministeriet

Stempling av tax-free-sjekker for refundering av tysk merverdiavgift

Foto eines Stempels

Foto eines Stempels, © colourbox

17.12.2018 - Artikkel

I henhold til forskriftene som ambassaden til enhver tid er pålagt å forholde seg til, kan tax-free-sjekker stemples av ambassaden eller honorær konsul kun i tilfeller hvor tolldeklarasjon beviselig ikke var mulig ved passering av Tysklands grenser eller EUs yttergrense (Sverige/Danmark). 

Som et alternativ i slike tilfeller kan ambassaden eller tysk honorær konsul stemple tax-free-sjekker forutsatt at innkjøpt vare fremvises sammen med pass og et bostedsbevis utstedt av folkeregisteret eller annen relevant bostedsdokumentasjon. Varen må dokumenteres utført fra EU innen utgangen av tre måneder, regnet fra og med måneden etter innkjøp/levering av varen. Prinsippielt gjelder imidlertid at det er siste tollsted innenfor EU som er rette myndighet når det gjelder å stemple utførselsdokumenter og attestere bopel i Norge, f.eks. tollstasjonen på Svinesund ved grensen mellom Sverige og Norge eller dansk tollstasjon i Hirtshals, Fredrikshavn eller København for grensen mellom Danmark og Norge.

Vi gjør oppmerksom på at det for stempling av tax-free-sjekker ved ambassaden eller hos tysk honorær konsul iht. tysk forvaltningsforskrift (Tarif 140 Auslandskostenverordnung) vil påløpe et offentlig gebyr på €25,00 pr. taxfree-sjekk (omregnes til dagens valutakurs i NOK).

Det gjøres også oppmerksom på at refundering av moms skjer på frivillig grunnlag. Forretningen/forhandleren er ikke ved lov pålagt å refundere merverdiavgiften.

For stempling av taxfree-sjekker ved ambassaden eller honorær konsul skal følgende forevises:

  • gyldig pass
  • komplett utfyllt taxfree-dokumenter fra hver enkelt butikk/firma inkludert kvitteringer i originalversjon
  • samtlige varer som står oppført på kvitteringene i original innpakning
  • norsk "bostedsattest" utstedt av Skatteetaten for mindre enn 3 måneder siden
  • for tyske statsborgere enten: dokument for utmelding fra Tyskland (ikke eldre enn 3 måneder) eller: norsk bosted oppført i passet
  • skriftlig begrunnelse og bevis for at varene ikke kunne forevises tollmyndighetene ved utreise fra EU
  • dokumentasjon for reiseruten
  • dersom varen(e)s verdi overstiger 6.000 kroner (omregnes til euro i henhold til dagsaktuell kurs): innførselstillatelse fra norsk tollvesen
  • gebyrsummen i norske kroner, enten i kontanter eller pr. kreditt

Download skjema

Tilbake til toppen av siden