Velkommen på siden til Det tyske utenriksministeriet

Navnemelding for barn

Foto eines lachenden Babys

Foto eines lachenden Babys, © www.colourbox.com

05.02.2018 - Artikkel

Det vil i mange tilfeller være nødvendig å avgi en navnemelding for barnet ditt før vi kan utstede et tysk pass. På denne siden finner du konkret info om navnegivning for barn.

Innledning

Informasjonen på denne siden er skreddersydd foreldre som søker om et første pass for en mindreårig tysk statsborger. Les videre for informasjon om de vanligste konstellasjonene, nødvendig dokumentasjon og timebestilling.

Tysk og norsk navnegivning er et komplisert tema. Vi anbefaler derfor at du leser igjennom vår generelle informasjonen om navnemelding før du leser videre på denne siden.

Generell informasjon om navnemelding.

Vanlige konstellasjoner

Foreldrene er gift ...

1. og har valgt et felles ektenavn i henhold til tysk rett.

Barnet vil automatisk få ektenavnet til foreldrene. Det er ikke nødvedig å avgi navnemelding for barnet. Vær oppmerksom på at vigselsattesten hvor ektenavnet er oppgitt må fremlegges.

2. men har ikke valgt et felles ektenavn i henhold til tysk rett.

Begge ektefeller må avgi en navnemelding i ambassaden eller hos en av våre honorære konsuler.

På skjemaet har ektefellene valget mellom tysk navnelov eller navneloven tilsvarende ektefellens statsborgerskap. Mer om hvilke konsekvenser dette valger har kan du lese under.

Hvis en av foreldrene er tysk statsborger, kan dere velge tysk lov. Hvis begge foreldrene er tyske statsborgere må dere velge tysk lov.

Etter tysk lov kan dere velge mors eller fars etternavn som barnets etternavn. Dobbeltnavn kan ikke velges.

Dersom tysk lov velges for navnemeldingen til det første barnet, gjelder denne navnemeldingen for alle videre barn.  


Dere kan velge norsk lov dersom en av foreldrene er norsk statsborger.

Hvis dere velger norsk rett, blir barnets "norske" navn overført til det tyske navneregisteret. Obs: eventuelle mellomnavn føres opp som fornavn. Se kapittelet om mellomnavn.

Dersom norsk lov velges for navnemeldingen til barnet, må en ny navnemelding avgis for alle andre barn.

Har en av foreldrene et annet statsborgerskap enn det norske og tyske? Ønsker dere å bruke denne lovgivningen i navnemeldingen for barnet deres? Da ber vi dere ta kontakt med ambassaden i god tid, slik at vi kan undersøke hvilke rettslige forutsetninger og valgmuligheter som gjelder i deres tilfelle.

Dersom en utenlandsk lov velges for navnemeldingen til barnet, må en nye navnemelding avgivs for alle andre barn.

Foreldrene er ikke gift ...

og barnet skal få mors etternavn.

Barn født utenfor ekteskapet får etter tysk rett automatisk mors etternavn. En navnemelding er i dette tilfellet ikke nødvendig.

og barnet skal få fars etternavn.

I dette tilfellet må det avgis en navnemelding.

En attestering av farskapet må vedlegges navnemeldingen. Etter tysk lov må denne også være bekreftet av barnets mor. Les nøye gjennom informasjonen om farskap.

Mellomnavn

Mellomnavn eksisterer ikke i tysk navnerett. Du kan dermed ikke uten videre ta et navn som Kari Svensson Nordmann, hvor Kari er fornavn, Svensson er mellomnavn og Nordmann er etternavn.

I Tyskland har hver person i utgangspunktet kun ett etternavn, enten som ektenavn eller som fødenavn. Ektenavn er et felles etternavn i ekteskapet, mens fødenavn er navnet du ble født med.

Dersom man er gift og fører et ektenavn etter tysk lov, er det mulig å danne et såkalt "uekte dobbeltnavn" (på tysk unechte Doppeltname), bestående av ektenavnet og ektefellens fødenavn, skrevet med bindestrek. Grunnen til at dette kalles uekte er at kun ektenavnet føres videre til neste generasjon. Det er dermed ikke et dobbeltnavn som består av to likestilte navn.

Peter Müller og Kari Nordmann gifter seg og bestemmer seg for å ta et ektenavn etter tysk lov. De har valget mellom ektefellenes to fødenavn, altså Müller eller Nordmann. De bestemmer seg for å ta Müller som ektenavn. I utgangspunktet ville de fra nå av hete Peter og Kari Müller.

Men de benytter seg også av muligheten til å danne et uekte dobbeltnavn, siden dette tilsvarer bruken av mellomnavn i Norge. De heter nå Peter og Kari Nordmann-Müller. Dobbeltnavnet består av ektenavnet Müller og fødenavnet til den ektefelle hvis navn ikke ble valgt som ektenavn. Ektenavnet og fødenavnet kan skrives i ønsket rekkefølge: de kunne også hett Müller-Nordmann. Deres barn vil imidlertid kun overta ektenavnet Müller.

I Tyskland kan man imidlertid ha flere fornavn. Det er dermed mulig å føre opp et norsk mellomnavn som et ekstra fornavn i det tyske navneregisteret. Ambassaden henviser imidlertid til at dette kan ha uheldige konsekvenser. For eksempel er det vanskelig å senere endre fornavn i Tyskland, da lovgivningen er svært restriktiv på dette punktet.

Dokumenter

Følgende dokumenter må medbringes til ambassaden:

 • Søknadsskjemaet. Kan lastes ned under "Nedlastninger".
 • Gyldige pass for begge foreldrene
 • Fødselsattester for begge foreldrene
 • eventuelt: internasjonal vigselsattest
 • eventuelt: skilsmisseattest
 • Barnets fødselsattest
 • Bevis om avregistrering for begge foreldrene. Les mer om tysk registreringslov.
 • Utskrift av registrerte opplysninger i Folkeregisteret for begge foreldrene.
  OBS: dokumentet heter "Utskrift av registrerte opplysninger i Folkeregisteret". Den såkalte "Bostedsattesten" aksepteres ikke!
  Bestill utskrift av registrerte opplysninger fra Skatteetaten.
 • dersom nødvendig: Rett kopi av Erklæring om farskap fra Skatt nord Hammerfest, eventuelt med en separat samtykkeerklæring fra mor. Les med om godkjenning av farskapet.
 • Gebyret, som kan betales med kort i euro eller kontant i kroner.

 En del av dokumentene er de samme som trengs for selve passøknaden. Det holder å medbringe én original av hvert dokument. Vi vil ta de kopiene som trengs for passøknaden og navnemeldingen.

Timebestilling

Klikk på lenken under for å komme til ambassadens timebestillingssystem.

Vær obs på at du vil behøve én time for navnemeldingen og én for passøknaden. Begge foreldre og barn må komme til ambassaden.

Vennligst ta kontakt dersom du oppdager at du mangler viktige dokumenter, i tilfelle avtalen bør ombookes.

Timebestilling.

Ta direkte kontakt med din honorære konsul for å avtale en tid med han eller henne. Honorære konsuler.Tilbake til toppen av siden