Velkommen på siden til Det tyske utenriksministeriet

Arvesaker

Auf einem orangefarbenen Papier liegt ein Füller.

Erbrecht und Nachlassangelegenheiten, © Colourbox

12.08.2021 - Artikkel

Informasjoner om søknad om tysk skifteattest og avkall på arv

Innledning

På denne siden finner du informasjoner om arvesaker i Tyskland. Skjemaer og spørreskjema finner du nederst på siden under ytterlige innhold.

Skifteattest

For å kunne overta arv (f.eks. en tomt) i Tyskland, må det som regel fremlegges en skifteattest utstedt av en tysk skifterett.

Søknaden inneholder bl.a. en offentlig avgitt forsikring og må derfor bevitnes og bekreftes av enten skifteretten, en notarius publicus i Tyskland eller en berettiget attaché ved en tysk utenriksstasjon. Ved Den tyske ambassaden i Oslo er det mulig å få utstedt en søknad om tysk skifteattest.

For å kunne forberede denne søknaden finner du et spørreskjema nederst under nedlastinger. Vennligst fyll ut dette spørreskjema mest mulig komplett og send det sammen med følgende vedlegg: kopier av passet ditt, dødsattesten til arvelateren, eventuell testamentet, norsk skifteattest e.l., til Tysklands ambassade, PO Box 4010 AMB, 0244 Oslo

På grunnlag av dine opplysninger oppgitt i spørreskjemaet vil ambassaden forberede søknaden om tysk skifteattest og deretter avtale en time med deg. Denne forretningen pålegges et gebyr som du kan betale med debit- eller kredittkort (Mastercard eller VISA). Når du har fått time kan du samtidig spørre om hvor mye du må betale.  

Denne søknaden må du eller din advokat sende sammen med bekreftete kopier av nødvendige attester (eventuell tysk oversettelse av disse skulle disse være på norsk eller et annet språk) til den ansvarlige skifteretten i Tyskland. Der vil det påfalle et gebyr til for utstedelse av selve skifteattesten.

For mere informasjon om skifteattest og fremgangsmåten vennligst ta kontakt med ambassaden på e-post eller telefon.

 

Gi avkall på arv

Etter tysk lov kan den som arver gi avkall på arven innen 6 uker – ved bosted utenfor Tyskland innen 6 måneder – etter kjennskap av arvesak ved å erklære dette foran den tyske skifteretten.

Foreldre med felles foreldreansvar som handler på vegne av deres mindreårige barn må begge erklære avkall på arv for barnet. Erklæringen skal være offentlig bekreftet og det kan gjøres hos ambassaden eller hos en av våre honorære konsuler. Likedan kan en notarius publicus (hos tingretten) bekrefte din/deres underskrift, riktignok behøver du i så fall i tillegg en apostillestempel som bekrefter at signaturen til notarius publicus er ekte.

Vennligst bestill en time og ta med passet ditt/deres. Gebyret kan betales med debit- eller kredittkort (Mastercard eller VISA). Se her for det aktuelle gebyret.

Den bekreftete erklæringen sender du etterpå selv til skifteretten i Tyskland.

Ytterlige innhold

Tilbake til toppen av siden