Velkommen på siden til Det tyske utenriksministeriet

Avslag på arv

Hammerschlag bei Gericht

Gerichtsurteil, © Colourbox

23.11.2022 - Artikkel

I henhold til tysk lov kan den som arver gi avslag på arven  innen seks uker - dersom arvingen er bosatt utenfor Tyskland innen seks måneder - etter kjennskap av arvesak ved å erklære dette foran den tyske skifteretten. Erklæringen skal avgis til rettens protokoll eller ved offentlig bekreftet erklæring (signaturbekreftelse) og skal være retten i hende innen ovennevnte frister.

Hvis en foreldre nekter å arve, går arveretten som regel over til barna deres. Det kan også gis avslag på arven for barna. Når det gjelder mindreårige barn, må dette gjøres av de som har (foreldre)ansvar for barnet. Dersom begge foreldrene er juridiske representanter, må avslagserklæringen undertegnes av begge foreldrene. Vær oppmerksom på at i henhold til norsk lov, som gjelder juridisk representasjon for barn som er bosatt i Norge, uavhengig av deres nasjonalitet, kan avslag på arv for mindreårige fra foreldre kreve samtykke fra Statsforvalteren. Dette gjelder avslag på arv av ikke ubetydelig verdi. Vi anbefaler at du kontakter vedkommende myndighet direkte for å finne ut om det kreves godkjenning i ditt tilfelle og at du innhenter det selv og i god tid.

Hvis du ikke kan levere erklæringen direkte til skifteretten i Tyskland, kan den nødvendige attesteringen av din signatur også utføres av ambassaden i Oslo eller en honorær konsul. Bestill time hos ambassaden her under "Andre konsulære saker".

Ta med deg følgende dokumenter til timen

  • Korrespondansen med den tyske skifteretten (hvis tilgjengelig)
  • Dokumentet som skal signeres
  • Gyldig legitimasjon med bilde (gyldig pass eller nasjonalt ID-kort)
  • Bostedsattest (utdrag fra folkeregisteret eller registreringsbevis)
  • Visa- eller Mastercard for gebyret (for tiden 56,43 euro). Kortet må være fysisk til stede. Mobil- og smartklokkeløsninger med GooglePay, ApplePay eller Vipps er dessverre ikke mulig. Kortinnehaveren må være til stede for å signere kvitteringen. (Betalingen må godkjennes med signatur av kortinnehaveren.) Ettersom beløpet belastes av det tyske utenriksdepartementet i euro, må kortet være autorisert for utenlandsbetalinger og betaling på nett.

Alternativt kan du få sertifiseringen utført av en notarius publicus. Dokumentet må deretter apostillestemples ved Statsforvalteren. Et dokument sertifisert av en norsk notarius publicus og utstyrt med apostille kan brukes i Tyskland.

En tekstmal for avslagserklæringen finner du her. Malen må eventuelt tilpasses den spesifikke situasjonen. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt en representant som kan gi juridisk rådgiving eller kontakt skifteretten direkte for ytterligere råd.

Du må sende avslagserklæringen til den ansvarlige domstolen i Tyskland etter at den er verifisert. Fraskrivelsen, som er utført i riktig form, trer først i kraft når den er mottatt av den tyske skifteretten i tide, ikke når underskriften din er bekreftet av ambassaden eller en honorær konsul.

Tilbake til toppen av siden