Velkommen på siden til Det tyske utenriksministeriet

Søknad om pass og ID-kort

Deutscher Reisepass

Deutscher Reisepass, © colourbox

22.02.2023 - Artikkel

Tysklands ambassade i Oslo utsteder pass og ID-kort til tyske statsborgere som er bosatt i Norge og ikke lenger registrert bosatt i Tyskland.

Dersom en person er registret med bostedsadresse i Tyskland, er det, ifølge passloven hovedsakelig passkontorer i Tyskland som er ansvarlig for å utstede pass, selv om personen til vanlig oppholder seg i Norge. Den tyske ambassaden kan i så fall bare unntaksvis og kun med samtykke fra ansvarlig myndighet i Tyskland utstede pass. Det påfaller da et høyere gebyr, fordi søknaden er utenfor ambassadens myndighetsområde og søknadstiden forlenges på grunn av den nødvendige medvirkningen fra ansvarlig myndighet i Tyskland. Som bosted må tysk bostedsadresse stå oppført i passet.

Hvilke dokumenter finnes? 

Etter avskaffelsen av barnepasset 1. januar 2024 kan voksne og mindreårige i alle aldre kun søke om biometrisk pass eller ID-kort. Vær oppmersom på at tyske statsborgere bosatt i utlandet, ifølge tysk lov, ikke er pliktig til å ha ID-kort. Norske myndigheter og banker aksepterer som regel ikke ID-kortet som legitimasjon. Derfor trenger man gyldig pass for å kunne søke om fødselsnummer, åpne bankkonto eller kjøpe et mobil- eller internettabonnement i Norge. Det er kun gyldig pass som oppfyller krav for innreise til forskjellige land i verden; ID-kortet er som regel ikke tilstrekkelig for å reise til land utenfor EU-/ EØS-området. Utgåtte pass eller ID-kort kan ikke forlenges.

For barn frem til fylte 12 år kunne det søkes om barnepass frem til 31.12.2023. Dette alternativet eksisterer ikke lenger. Barnepass utstedt til og med 31.12.2023 er gyldige til den angitte utløpsdatoen.

Hos våre honorære konsuler kan det ved behov kun søkes om biometriske pass frem til fylte 6 år.

Personlig oppmøte

Ved søknad om pass må du møte opp personlig.

Det gjelder også for mindreårige i alle aldre. Begge foresatte (eller den som er enslig foresatt) må møte opp personlig for å gi sitt samtykke til søknad om pass til den mindreårige. Skulle en av de foresatte være forhindret, må denne fremlegge en skriftlig samtykkeerklæring som ikke er eldre enn 3 måneder, samt en passkopi. Underskriften til den som ikke møter opp personlig må være bekreftet av en honorær konsul, kommunen eller politiet. Bekreftelser fra andre (f.eks. NAV, bibliotek, arbeidsgiver, skoler, private) anerkjennes ikke. Et unntak er når man søker ID-kort for mindreårige fra 16 år. Disse kan møte alene og søke uten samtykke av foresatte.

Oppmøte kun med time 

Vennligst bestill time via timebestillingen på ambassadens internettside. Timer kan bestilles inn til 8 uker i forveien. Finner du ingen ledig time, betyr det at vi er fullbooket. Avbestilte timer vil bli ledig kort tid etter kanselleringen, så det lønner seg å sjekke etter ledig time jevnlig.

Dersom du trenger ID-dokumenter for flere familiemedlemmer, må det bestilles egen time for hver person. Dersom en person søker om både pass og ID-kort holder det med en time. På grunn av begrenset kapasitet ber vi om forståelse for at søknader fra personer som møter opp uten time, ikke blir behandlet.

Registrering av biometriske data

Når du søker om pass må du avgi fingeravtrykk. Disse blir mellomlagret i kun kort tid hos ambassaden. Når passet er ferdig blir disse av personvernhensyn slettet.

Et unntak gjelder for biometriske pass for mindreårige frem til 6 år og barnepass frem til fylte 12 år. Disse kan utstedes uten å avgi fingeravtrykk.

Dette må du ha med (huskeliste):

Hvis en av følgende påstander gjelder deg, må du foreta en navneendring før du søker om pass/ID-kort:

 • Du giftet deg og ønsker å søke om nytt pass eller ID-kort som skal inneholde ditt nye navn. Hvis det nye navnet går fram i en tysk vigselsattest, kreves det ingen navneendring.
 • Som foreldre som ikke har et felles familienavn etter tysk lov ønsker du å søke om pass eller ID-kort for barnet ditt for første gang. Dersom det allerede er et søsken fra samme foreldre, kan det tenkes at navnet på søsken vil også være gyldig for det andre barnet. Dette må undersøkes nærmere. Vennligst kontakt oss på personalstand(at)oslo.diplo.de og send oss ​​de relevante sivilstatusdokumentene og sertifikatet for navnet på det eldre søsken på forhånd.
 • Du og din ektefelle ønsker å gi et barn fra et tidligere ekteskap deres felles familienavn.
 • Ekteskapet ditt har endt med skilsmisse og du ønsker å søke om nytt pass eller ID-kort i ditt fødenavn eller navnet du brukte før du giftet deg.
 • Du søker om tysk pass for første gang. Så langt er ikke etternavnet ditt bestemt i henhold til tysk lov.

Klikk her for mer informasjon om navneendring (kun på tysk).

 • Fullstendig utfylt og undertegnet søknadsskjema*: Om mulig fyll ut skjemaet på nettsiden vår og ta med en undertegnet utskrift. Hos mindreårige må alle foresatte undertegne. Søknadsskjema for voksne  (brukes også for ID-kort fra 16 år) eller søknadsskjema for mindreårige
 • Det gamle passet* / ID-kortet* eller barnepasset* (Dersom dette er gått ut for mange år siden, ta med et aktuelt utenlandsk ID-dokument for lettere legitimasjon)
 • Et aktuelt biometrisk passbilde* (35 x 45 mm, se eksempel her) NB: Det er ikke mulig å ta passbilder i en fotoautomat på ambassaden. Vennligst ta med bilde.
 • Utskrift av registrerte opplysninger fra Folkeregisteret*. (Her står både adressen din og statsborgerskapet ditt. Må ikke være eldre enn 3 måneder.) Du kan bestille dette her
 • Fødselsattest (ved fødsel i Norge: fødselsattest med foreldre) (Bestill, hvis mulig, en flerspråklig fødselsattest - «birth certificate»- hos Skatteetaten)
 • Bekreftelse fra den tyske myndigheten Standesamt om navneendring, dersom navnet har endret seg på grunn av vigsel eller skilsmisse eller en tysk vigselsattest som viser det nye navnet etter vigsel
 • Melding om flytting fra Tyskland (Abmeldebescheinigung), dersom det er oppført et tysk bosted i det aktuelle passet
 • Taps- eller tyverimelding fra politiet*
 • Passgebyr*, betales med Visa- eller Mastercard. Kortet må fremlegges fysisk. Kontaktløs betaling eller Wallet-Payments (f.eks. Google Pay eller Apple Pay) er dessverre ikke mulig. Kortinnehaveren må være til stede for å underskrive for betalingen. Siden beløpet belastes av det tyske utenriksdepartementet i euro, må kortet aktiveres for internasjonale og nettbaserte betalinger.

Hvis aktuelt:

 • Vigselsattest
 • Statsborgerskap/ dokumentasjon på ervervet statsborgerskap med erklæring / annet bevis på tysk statsborgerskap
  (statsborgerskapsbevis, dokument på opprettholdelse av tysk statsborgerskap, bekreftelse jf. § 15 BVFG)
  Dersom du fikk norsk statsborgerskap etter søknad før 27.06.2024, må du ta med deg UDI-meldingen med datoen for tildeling av statsborgerskap og dokumentet på opprettholdelse av tysk statsborgerskap.
  Dersom du fikk norsk statsborgerskap etter søknad etter 27.06.2024, kreves det kun UDI-meldingen med datoen for tildeling av statsborgerskap.
  Dette gjelder også analogt for tildelinger av statsborgerskap i andre land.


For mindreårige må du i tillegg ha med:

 • Søknadsskjema for mindreårige* (fullstendig utfylt og signert av de/den foresatte) 
 • Pass/ID-kort* og Utskrift av registrerte opplysninger fra Folkeregisteret fra begge foreldre* (Utskrift fra Folkeregisteret; ikke eldre enn 3 måneder)
 • Dersom en foresatt er forhindret: Bekreftet samtykkeerklæring* og passkopi*

Hvis aktuelt:

 • Bekreftelse på at du har foreldreansvar alene* (f.eks. vedtak fra fylkesnemnda, melding om den andre foresattes død)
 • Vigselsattest fra foreldrene
 • Bekreftelse på felles familienavn til foreldrene etter tysk lov eller bekreftelse på navnet til barnet etter tysk lov. Dersom det finnes, en bekreftelse på navn (tysk fødselsattest eller bekreftelse på navn) til søsken av samme foreldrene, ta med dette.
 • Foreldre som ikke er gift: Erklæring om farskap (en rett kopi av farskapserklæringen fra Skatteetaten med stempel «rett kopi bekreftes Skatteetaten Folkeregisteret») og eventuelt samtykke av mor til farskapserklæringen.

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig med flere dokumenter.

Passet kan først bestilles hos Bundesdruckerei når alle nødvendige dokumenter foreligger.

Ble ditt siste pass utstedt hos Botschaft Oslo fra og med 01.01.2010, behøver du kun å ha med det med dokumenter merket med * bak, dersom ingenting har endret seg.

Dersom passet ditt ble utstedt i Oslo før 2010 eller du aldri har fått pass fra ambassaden i Oslo, må du ha med alle oppførte dokumenter, fordi disse ennå ikke har blitt digitalisert.

Honorær konsul

Biometriske pass og ID-kort for barn frem til fylte 6 år kan det søkes om hos en av våre honorære konsuler, da man i disse tilfellene ikke trenger å avgi fingeravtrykk.

Vennligst avtal time direkte hos en av våre honorære konsuler. De honorære konsulene bekrefter alle nødvendige dokumenter samt signaturen til de foresatte og passbildet av barnet på skjemaet. «Bekreftelse på identitet og samtykke av foresatte» må også fylles ut.

NB: Våre honorære konsuler tar et gebyr på 82,13 € for denne tjenesten. Dette må betales i tillegg til passgebyret.

Søknaden blir sendt til ambassaden til endelig ferdigbehandling. Etter mottak av søknaden og eventuelle spørsmål, vil vi i en e-post anmode deg om å betale passgebyret via bank. For rekommandert forsendelse av dokumentet – dersom ønskelig – påfaller et ekstra beløp, for tiden, på 220 NOK.

Gyldighet og saksbehandlingstid

Gyldigheten til det biometriske passet og ID-kortet er 10 år (etter fylte 24 år) eller 6 år (før fylte 24 år).

Å forlenge passet eller ID-kortet er ikke mulig.

Biometriske pass blir produsert hos Bundesdruckerei i Berlin. Behandlingstiden er ca. 8 til 10 uker. Det er mulig å søke om et ekspresspass mot et ekstra gebyr. Passet blir prioritert behandlet hos Bundesdruckerei. Selv om passet blir produsert raskere, kan det, på grunn av leveringstiden til kureren, ikke garanteres for hvor raskt passet faktisk vil bli klart for henting i Oslo. Ut fra erfaringer kan det regnes med en tid på 3 til 4 uker (uten garanti).

Vær klar over at oppgitte saksbehandlingstider baserer seg på komplette passsøknader. Saksbehandlingstiden forlenges dersom det er nødvendig med en navneerklæring. ID-dokumentet kan i disse tilfeller først utstedes etter fremvisning av en bekreftelse på navneendring utstedt av den tyske myndigheten Standesamt. Ambassaden kan ikke påvirke saksbehandlingstiden til de enkelte tyske myndighetene.

Timebestilling

Her finner du timebestillingen   

Informasjonen på denne siden gjelder de fleste enkelttilfellene som forekommer hos oss. På grunn av kompleksiteten til den tyske passloven og ev. tilhørende spørsmål om statsborgerskap og navnelovgivning, samt mangfoldet av mulige omstendigheter, er det mulig at avvik kan forekomme og at ytterligere dokumenter kan bli nødvendige.

Hvis ditt tidligere pass har utløpt og utstedelse av et biometrisk pass ikke kan avventes på grunn av en nødsituasjon, kan et midlertidig pass utstedes. Det bør søkes om biometrisk pass samtidig.

Vær oppmerksom på at noen land ikke aksepterer nødpass, eller at visumfri innreise ikke er mulig i noen land (f.eks. USA). Vennligst sjekk innreisekravene til reisemålet ditt på forhånd. Ambassaden kan ikke garantere at andre land vil anerkjenne ditt midlertidige pass.

Ytterligere informasjon om det elektroniske ID-kortet og dets elektroniske funksjoner finner du på www.personalausweisportal.de og www.bmi.bund.de

Ved behandling av passsøknader godtar vi dokumenter skrevet på tysk, engelsk, fransk eller norsk. Dokumenter på andre språk må leveres sammen med en oversettelse laget av en statsautorisert translatør.

For navneendringer og andre forhold som krever involvering av tyske myndigheter skal norske, franske og i enkelttilfeller engelske dokumenter også oversettes til tysk.

Du finner statsautoriserte translatører i Norge på www.translatorportalen.com. Ambassaden oversetter ikke dokumenter.

Du kan også benytte deg av statsautoriserte translatører som er bosatt i Tyskland.

Dokumenter som er utstedt utenfor Norge, et EU-land eller et CIEC-medlemsland må også ha apostille eller legalisering.

Når du søker om pass/ID-kort, vil vi spørre deg om du ønsker å hente de ferdige dokumentene hos ambassaden eller om du vil få dette tilsendt.

Du kan hente dokumentene dine hos ambassaden uten avtale hver mandag til torsdag mellom kl. 14.00 og 15.00.

For å få dokumenter tilsendt betaler du et tilleggsgebyr på kr 220 NOK når du søker om pass/ID-kort.

Hvis du velger forsendelse, vennligst fyll ut Haftungsausschlusserklärung für die Übersendung (no: Ansvarsfraskrivelse for dokumenter sendt med Posten (se vedlegg i Downloads, kun på tysk) og lever dette inn sammen med resten av papirene.

Hvis du trenger sertifikater og registerutdrag fra Tyskland, vennligst kontakt myndigheten som opprinnelig utstedte dokumentet direkte. Kontaktinformasjonen til de tyske registerkontorene er enkle å finne på internett. Mange registerkontorer tilbyr muligheten til å bestille sertifikater på sine nettsider. Ambassaden kan ikke skaffe noen dokumenter for deg.

For å søke om norske attester og registerutdrag kan du kontakte Skatteetaten via følgende lenke: www.skatteetaten.no

Ja, vi trenger en Melding om flytting fra Tyskland (Abmeldebescheinigung) hvis et tysk bosted er oppført i ditt tidligere pass. Dette gjelder også dersom du har bodd lenge i Norge og er registrert i folkeregisteret. Avregistreringsbeviset kan bes om fra registreringskontoret på ditt siste tyske bosted i Tyskland.

Hvis du er født i utlandet og aldri har bodd i Tyskland, eller hvis det i ditt tidligere pass står at du har bodd i utlandet, trenger du ikke ha med deg dette.

NB: Informasjonene du finner på denne siden har vi skrevet med omhu og størst mulig nøyaktighet. Vi kan likevel ikke garantere for at alt er riktig og aktuelt.


Downloads

Tilbake til toppen av siden